Back to top

Els agents predadors de petites preses en jaciments arqueològics i la importància dels referents tafonòmics actuals. El cas de les acumulacions de lepòrids a la Península Ibérica

Lluís Lloveras Roca
Jordi Nadal
2015

    Back to top