La fauna de la Cova del Parpalló (Paleolític superior, 20.000-11.000 BP)

Vitrina 16.1
L’arribada dels humans anatòmicament moderns és coincident amb una menor mobilitat dels grups humans el que es traduïx en una especialització en la caça d’espècies gregàries de moviment limitat. En els jaciments del Paleolític superior, com és el cas de la Cova del Parpalló (Gandia, València), el cérvol i la cabra són les espècies més caçades depenent de la ubicació dels hàbitats humans. El conill en estos moments és incorporat de manera sistemàtica i intensa a les dietes humanes, actuant com a recurs complementari als ungulats de talla mitjana.
Back to top