La caixa registradora

Vitrina 185
Una caixa registradora de l'any 1911 servix per a destacar el protagonisme que han tingut estes peces per al registre de nombroses transaccions des del segle XX. La realització d'operacions automàtiques de càlcul es troba en la base del seu èxit. En este cas el número de sèrie de la peça permet saber que va ser fabricada en els mesos de juliol-agost de 1911. El seu últim propietari va ser un taller d'automòbils.
Back to top