Tarima Corral Saus Dameta

Tarima damita
La necròpolis de Corral de Saus excavada al llarg de la dècada dels 70, va proporcionar dos grans monuments d'empedrat tumular, coneguts com la "tomba de les Dametes" i "Les Sirenes", i més de 15 cremacions en clot, entre els aixovars depositats destaca la ceràmica ibèrica, ceràmiques importades amb dates que oscil·len des del segle V a l'I a.C., elements metàl·lics, pasta vítria, terracotes i ossos calcinats, testimoni de les cremacions. A la fase més antiga d'esta necròpolis (s. VI-V a.C.) correspon un monument funerari que s'ha pogut reconstruir com un pilar-estela gràcies a les restes escultòriques i arquitectònics reutilitzats en les estructures tumulares d'una fase més tardana (s. III-II a.C.) .
Back to top