Esteles funeràries femenines

Tarima estela
Esteles com esta es clavaven en la terra i senyalitzaven soterraments de persones destacades. En este cas es tracta d’una estela trobada en La Serrada (Ares del Mestre, Castelló) datada entre els segles IV-III aC que no ha conservat el cap. Representa un personatge femení que ostenta joies (tres collars i cinturó amb penjolls) i una cuidada indumentària que s’identifica per la sanefa decorativa en la part inferior de la túnica.
Back to top