La necròpoli del Corral de Saus (Moixent, València)

Vitrina 86
Una de les necròpolis més destacades de l’àrea valenciana. Les tombes d’incineració es daten des del segle V aC fins a finals del segle II o principis de l’I aC. Les més antigues corresponen a monuments funeraris del tipus pilar-estela i esteles construïts en el curs d’un parell de generacions. Poc més sabem sobre estes tombes monumentals, que van ser destruïdes entorn de finals del segle IV i els seus restes reutilitzats en dos tombes a finals del segle III i principis del segle II aC. En estos moments es van depositar cremacions d’individus adults -la major part hòmens- en urnes decorades amb motius geomètrics, florals i figurats, de les que s’exposa una selecció en la vitrina.
Back to top