Ceràmiques del Bronze valencià

Vitrina 59
La Cultura de l'Argar, brillant manifestació de l'Edat del Bronze peninsular, s'estén per terres d'Almeria i Granada arribant a les comarques alacantines fins al riu Vinalopó; present en jaciments com a Sant Antón (Orihuela) , Vessants del Castillo (Callosa de Segura) o el Tabaià (Aspe).
Poblats d'urbanisme molt desenrotllat, amb construccions de caràcter públic i instal·lacions per a emmagatzemar qualsevol classe de béns necessaris per a la comunitat, un emplaçament estratègic i sistemes de fortificació en funció de l'explotació econòmica del territori i del control de les rutes del comerç.
Les necròpolis argáricas es troben en l'interior dels llocs d'habitació amb tombes inviduales i dobles, en cistas, urnes (pithoi) i coves artificials. Els aixovars, amb punyals, alabardas i adorns metàl·lics, ceràmica i objectes d'os i de pedra, assenyalen el prestigi, riquesa i poder de deteminados individus, signe evident de la jerarquització social existent.
Back to top