Cova de la Sarsa. 1935

01-08-193501-01-1935José Alcácer Grau
Fernando Ponsell Cortés
"Fa prou anys que esperem poder donar terme a les excavacions d'aquesta cova, llabor que tenim encomanada, baix la nostra direcció, al Colaborador d'aquest Centre Fernando Ponsell i a Camilo Visedo, d'Alcoi, descobridor el primer, de la Sarsa (...) pero l'especial disposició de la cova, donant lloc a que penetren en ella les aigües fluvials, enfangant-se l'estrat i dificultant la seua excavació cuidadosa (...) ens ha anat obligant a l'ajornament i suspensions, especialment quan es donen pluges tardanes de primavera, per insignificants que siguen, com va ocórrer en la campanya preparada per agost de 1935..."

"El senyor Ponsell, aprofitant circumstàncies favorables en els anys 1935 i 1939 (...), ha explorat diverses galeries irregulars, de centenars de metros de recorregut, que no s'ha conseguit reconéixer totalment, i en les que, no obstant l'alçada de la seua situació, existixen forts corrents d'aigua. S'ha comprovat per Ponsell que només en l'entrada existix jaciment arqueòlogic."

(La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en los años 1935 a 1939: 34-35)
Back to top